Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

W ramach realizowanego projektu PNWM nauczyciele ZSKW odwiedzili w dniach 17-20 maja 2022r. partnerską szkołę w Bremie. Na spotkaniu zostały ustalone zasady współpracy, terminy wyjazdów uczniów do szkół partnerskich i wstępny harmonogram realizacji praktyk.

Już w przyszłym roku uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku i Oberschule an der Egge mit Gymnasialer Oberstufe w Bremie rozpoczną współpracę

Program został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.