Strona główna - Zespół Szkół Kreowania Wizerunku (Technikum nr 9, Branżowa Szkoła I stopnia nr 9, Szkoła Policealna nr 9)

Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

Zespół Szkół Kreowania Wizerunku - nasze sukcesy

  • Realizacja projektów w ramach programu Erasmus+ dla uczniów klas fryzjerskich i odzieżowych w latach 2018-2021 we współpracy z przedstawicielami Szkocji, Irlandii i Hiszpanii
  • Współpraca międzynarodowa ze szkołami w Białorusi
  • Realizacja eksperymentów pedgogicznych od 1 września 2016r. – realizowanych jest 5 eksperymentów (technik stylista)
  • Udział szkoły w projekcie „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektów SPINKA, Pierwsza pomoc, MediaCube
  • Osiągniecia uczniów w konkursach m.in. wyłonienie reprezentanta Polski na konkurs EuroSkills Budapeszt 2018, zwycięstwo projektów modowych ucznia ZSKW na Amber Fashion Project (zwyciezca pierwszej edycji projektu Kreatywni w Modzie), wielu finalistów konkursów i olimpiad o zasięgu ogónopolskim.
  • Realizacja programów i projektów tj. Dzień Seniora, Komórkomania, Współpraca się opłaca, Lekcje z ZUS, Mukowaleczni, Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy, Podstępne WZW, Znamię znam je, Dopalacze nowe wyzwania, Ars czyli jak dbać o miłość. W bieżącym roku szkolnym został zrealizowany projekt dofinansowany przez Fundację mBank „Matura OMG…, ale kwit trzeba mieć!”
  • Doskonałe warunki kształcenia zawodowego – nowoczesne warsztaty odzieżowe, pracownie fryzjerskie, stylizacji i fotograficzne.
  • Doskonałe warunki wypoczynku uczniów w trakcie przerw – na dwa poziomy zostały zakupione kanapy, pufy oraz fotele, powstało patio z ławkami przed szkołą.
  • Wyremontowany i dobrze wyposażony internat dla dwustu mieszkańców.

Szkoła w samym centrum Gdańska pełna talentów i tętniąca życiem. 

Jeśli poszukujesz miejsca gdzie możesz rozwinąć swoje talenty, to rozpocznij naukę w naszej szkole!

powrót do góry