Inspektor Ochrony Danych
Eliza Łuczkiewicz

kontakt: ZSKW.RODO@gmail.com