Kronika najważniejszych wydarzeń

02.06.1972 wydanie przez MBiPMB zarządzenia w sprawie otwarcia Zasadniczej Szkoły Budowlanej  w Gdańsku- Oliwie
01.09.1972 w/w zarządzenie wchodzi w życie, dyrektorem naczelnym zostaje mgr Czesław Kietrys –  uczniowie uczą się gościnnie w PSB w Gdańsku- Wrzeszczu
17.12.1972 rozpoczyna się budowa szkoły przy ulicy Dąbrowszczaków 35
03.09.1973 nowy rok szkolny rozpoczyna się w internacie, budynek szkoły dalej w budowie
03.11.1973 uroczystego otwarcia szkoły dokonuje dyrektor GZB mgr Mieczysław Wójcik- budynek jest już gotowy do zajęć dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli
1973–1975 młodzież pracuje przy robotach wykończeniowych w szkole i w internacie, budowany jest jednocześnie obiekt sportowy: sala gimnastyczna i basen oraz inne urządzenia sportowe
1975 kończą szkołę pierwsi absolwenci samodzielnej ZSB
01.09. 1975 powołanie Średniego Studium Zawodowego oraz Ośrodka Szkolenia Kursowego. Szkoła zajmuje III miejsce w Wojewódzkim turnieju „Złota Kielnia” i III miejsce w sztafecie pływackiej  na Centralnej Spartakiadzie
01.12.1976 powołane zostaje Technikum Budowlane dla Pracujących. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w2 nauce – otrzymujemy nagrodę za wyniki w nauce „Niebieski Zeszyt”
04.10.1978

zostaje zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Budowlanych.

Szkoła organizuje finał finałów VII Turnieju „Złota Kielnia”. Sztafeta pływacka zajmuje I miejsce w Spartakiadzie Centralnej

1978-1979

zajmujemy indywidualnie I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XX Olimpiady Wiedzy  o Polsce i Świecie Współczesnym, a na szczeblu centralnym III miejsce.

24.02.1979 grupa malarzy zajmuje I miejsce w finale wojewódzkim „Złotej Kielni”. Spartakiada Rejonowa szkół MBiPMB daje szkole I miejsce
1979-1980 powstaje Studio telewizyjne
01.01.1981 dyrektorem zostaje mgr Roman Wołoszyk
01.09.1981 powołane zostaje Podstawowe Studium Zawodowe, dalej uczniowie uzyskują wysokie  miejsca w zawodach sportowych i konkursach zawodowych
1982-1983 szkoła przekazana zostaje Gdańskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa „Wybrzeże”. Od 1982 r organizowane są dla uczniów obozy narciarskie
1984-1986 zostaje powołana Szkoła Przysposabiająca do Zawodu, w szkole powstaje punkt konsultacyjny „Wszechnicy Budowlanej”, w internacie powstaje sala Klubu Ligi Morskiej
01.09.1986 dyrektorem naczelnym zostaje mgr Marianna Kowalska. Szkoła uroczyście obchodzi XV-lecie, otrzymuje imię i sztandar
01.09.1990 powołana zostaje Zasadnicza Szkoła Odzieżowa
01.09.1991 zostaje powołane 5-letnie Technikum Budowlane oraz Zasadnicza Szkołą Zawodowa. Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Zawodowych Nr 9.
01.09.1993 powołane zostaje Technikum Odzieżowe dla Dorosłych
01.09.1994 powstaje Szkoła Policealna- technik bhp
01.09.1995 powałana zostaje Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
1995-1997 Uczniowie wydają pierwszą gazetkę” Głos spod Lawki” .Najlepsza maturzystka otrzymuje w Domu Technika nagrodę . Szkoła obchodzi uroczyście XXV-lecie.
01.09.2001 do ZSZ nr 9 zostaję przyłączone klasy sprzedawców z ZSZ nr 3 oraz klasy odzieżowe z ZSZ nr 1.
01.09.2002 ZSZ nr 9 rozszerza ilość profili kształcenia o zawód fryzjera – przyłączone zostają klasy fryzjerskie z ZSZ nr 4.
01.09.2004 dyrektorem szkoły zostaje mgr Iwona Przeradzka-Żabicka
18.09.2004 młodzież naszej szkoły jest współorganizatorem, organizowanego na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku „Zielonego Weekendu” – prezentuje pokaz fryzur i mody ekologicznej.
28.11.2004 pierwsze „Spotkanie jesienne” burs i internatów województwa pomorskiego organizowane w szkolnym internacie, organizowane cyklicznie w późniejszych latach
07.02.2004 uczniowie ZSZ nr 9 po raz pierwszy biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Uczniów Rzemiosł Fryzjerskich, w następnych latach uczestniczą w konkursie zajmując czołowe miejsca.
04.12.2004 po raz pierwszy w szkole odbywa się sprawdzian umiejętności zawodowych fryzjerskich współorganizowany z Cechem Rzemiosł Fryzjersko – Kosmetycznych. 
22.04.2005 ZSZ nr 9 jest organizatorem I Międzyszkolnego Ogólnopolskiego Konkursu Talentów Fryzjerskich o „Bursztynowy Grzebień”, organizacja konkursu stała się tradycją szkoły.
01.09.2005 powołane zostaje Technikum Usług Fryzjerskich dla młodzieży.
01.09.2005 szkoła nawiązuje współpracę ze Szkołą Odzieżową w Lubece.
28.11.2005 otwarcie „Piwnicy pod Bałwanami” – świetlicy w internacie, która stała się miejscem spotkań kulturalnych młodzieży   
05.12.2005 ZSZ nr 9 gości grupę młodzieży i opiekunów ze Szkoły Odzieżowej w Lubece.
2005-2006 stworzenie i wyposażenie profesjonalnych pracowni fryzjerskich i kosmetycznych.
01.09.2006 w klasie Liceum Profilowanego realizowana jest innowacja o rozszerzonym profilu usług kosmetycznych.
2006

młodzież naszej szkoły nadal aktywnie pracuje na rzecz środowiska lokalnego i włącza się w organizację wielu imprez:

Targi Kosmetyczno – Fryzjerskie Uroda 2006, Jarmark Mikołajkowy w Multikinie, Jarmark Gwiazdkowy Gdańsk 2006

09.01.2007

młodzież wyjeżdża z rewizytą do szkoły w Lubece.

14.01.2007 szkoła jest organizatorem imprezy zamkniętej wspomagającej Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pt. „Grosz na wagę serca”.
20.01.2007 szkolny zespół cheerleaderek po raz pierwszy towarzyszy drużynie Trefla Gdańsk, nawiązując z zespołem trwałą współpracę.
09.02.2007 Zespół Szkół Zawodowych nr 9 uroczyście obchodzi 35-lecie – dziś największej w Polsce szkole fryzjerskiej i wizażu.
01.09.2008 dyrektorem szkoły zostaje mgr Teresa Gołębiewska
14.09.2011 szkoła zajmuje I miejsce w konkursie MEN i otrzymuje tytuł Lidera Edukacji Zawodowej w obszarze fryzjersko-kosmetycznym
01.09.2016 dyrektorem zostaje dr Iwona Wirkus-Romanowska
01.09.2016 rozpoczyna się realizacja eksperymentu pedagogicznego technik stylista
01.09.2016 Firma Esotiq&Henderson obejmuje patronatem uczniów klas odzieżowych
01.09.2016 Firma GP Sp. z o.o. obejmuje patronatem uczniów klas fryzjerskich
02.11.2016 szkoła podpisuje umowę o współpracy międzynarodowej z Grodzieńskim Państwowym College Techniki, Technologii i Designu
07.12.2016 szkoła uzyskuje tytuł szkoły rozwijającej się i uczestniczy w projekcie Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość
03.07.2017 Zakłady Odzieżowe wybrzeże S.I. obejmują patronatem uczniów klas odzieżowych
14.07.2017 szkoła podpisuje porozumienie o współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej
01.09.2017 szkoła rozpoczyna kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
01.09.2017 szkoła podpisuje umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS
01.09.2017 szkoła podpisuje porozumienie z Wojewódzką Komendą Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
01.09.2017 uruchomione zostają nowe zawody fotograf i technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
01.09.2017 szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Kreowania Wizerunku
01.09.2017 patronem szkoły zostaje Xymena Zaniewska, szkoła otrzymuje sztandar
01.09.2017 rozpoczyna się pierwsza edycja projektu "Kreatywni w Modzie" we współpracy z trójmiejskimi projektantami
16.10.2017 szkoła podpisuje partnerskią umowę współpracy z Fundacją Rozwoju Perinatologii "Bocianie Gniazdo"
01.11.2017 rozpoczyna się realizacja projektu GET UP AND GOALS
14.12.2017 szkoła podpisuje porozumienie o wspólpracy ze Stowarzyszeniem Teatralnym INGENIUM
03.07.2018 szkoła podpisuje umowę o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
19.07.2018 szkoła podpisuje porozumienie o współpracy z JLD 
07.09.2018 szkoła podpisuje porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Domu Opieki "Złota Jesień"
12.09.2018 szkoła podpisuje porozumienie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej
21.09.2018 Firma ROBOD S.A. obejmuje patronatem uczniów klas odzieżowych 
25-29.09.2018 uczeń ZSKW reprezentuje Polskę w konkursie międzynarodowym EuroSkills w Budapeszcie
28.01.2019 uczeń w zawodzie fryzjer bierze udział w międzynarodowym konkursie fryzjerskim w Belgii (WorldSkills Belgium)
18.06.2019 po raz pierwszy zostaje wręczona nagroda dla absolwenta "Diament Zawodowy"
01.09.2019 szkoła rozpoczyna projekt "W europejskim stylu" w ramach Erasmus+
11.09.2019 Firma Premax Polska obejmuje patronatem uczniów klas fryzjerskich
18.12.2019 szkoła podpisuje porozumienie o współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi
13.02.2020 szkoła organizuje Konferencję "Znajdź pewność siebie"
28.10.2020 szkoła podpisuje porozumienie o współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy
01.09.2021 do oferty kształcenia zawodowego zostaje wprowadzony nowy zawód technik stylista (współpraca ZSKW z Pracodawcami Pomorza)
01.09.2021 uruchomiona zostaje Branżowa Szkoła II stopnia nr 9