ZSKW w Gdańsku kształci w zawodach usługowych tj. fryzjer, fotograf, krawiec, technik usług fryzjerskich, technik przemysłu mody oraz technik stylista. Od 16 lat ZSKW jest organizatorem prestiżowych Ogólnopolskich Konkursów o „Bursztynowy Grzebień”, „Bursztynową Pomadkę” oraz „Bursztynową Igłę”, w których bierze rokrocznie udział około 100 uczestników z około 20 szkół z całej Polski oraz ze szkół współpracujących z Białorusi.

Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach na poziomie wojewódzkim oraz krajowym, a także międzynarodowym - EuroSkills Budapeszt 2018 gdzie uczeń naszej szkoły, wyłoniony w ramach krajowego konkursu, reprezentował Polskę w sektorze „Kreatywna sztuka i moda”, w edycji konkursu EuroSkills Belgium 2019 szkołę reprezentował uczeń i nauczyciel.

W szkole realizowane są programy edukacyjne, profilaktyczne oraz wolontariacie, a także projekty skierowane do środowiska lokalnego tj. Dzień Seniora, Poznaj zawód, Kreatywni w Modzie. ZSKW organizuje też konferencje o zasięgu wojewódzkim i krajowym: "Szkolnictwo zawodowe na poziomie europejskim" (2018), „Znajdź pewność siebie” (2020).

Absolwentami szkoły są m.in. zwycięzca Project Runway, finalista Fashion Designer Awards, Mistrz Polski 2018, członek kadry narodowej OMC na Mistrzostwach Świata w Paryżu 2018.