KONTAKT - Zespół Szkół Kreowania Wizerunku (Technikum nr 9, Branżowa Szkoła I stopnia nr 9, Szkoła Policealna nr 9)

Sekretariat szkoły

tel. 58 5530515

Sekretariat internatu

tel. 58 5531030

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych naruszania prawa i działań następczych w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku obsługuje podmiot zewnętrzny LEX EDUCATIO Eliza Łuczkiewicz  na podstawie zawartej umowy. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w następujący sposób:

Inspektor Ochrony Danych
Eliza Łuczkiewicz

kontakt: ZSKW.RODO@gmail.com 

powrót do góry