KONTAKT - Zespół Szkół Kreowania Wizerunku (Technikum nr 9, Branżowa Szkoła I stopnia nr 9, Szkoła Policealna nr 9)

Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

Sekretariat szkoły

tel. 58 5530515

Sekretariat internatu

tel. 58 5531030

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych naruszania prawa i działań następczych w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku obsługuje podmiot zewnętrzny LEX EDUCATIO Eliza Łuczkiewicz  na podstawie zawartej umowy. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w następujący sposób:

Inspektor Ochrony Danych
Eliza Łuczkiewicz

kontakt: ZSKW.RODO@gmail.com 

Skrzynka E-PUAP

W celu dostarczenia do naszego Liceum dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  

Adres skrzynki ZSKW na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to:    /ZSKW_Gdansk/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku zawiera jeden formularz elektroniczny tj. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji  ZSKW w Gdańsku.

powrót do góry