Gdańsk, 16.12.2020

W wyniku przeprowadzenia analizy ofert na artykuły żywnościowe na rok 2021 wyłoniono firmy dostarczające produkty żywnościowe do internatu w roku 2021.

Gdańsk, dnia 30.12.2020 r.

Dot.  postępowania o zamówienie publiczne na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby kuchni internatu przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku

 

             Zamawiający, informuje , że w wyniku uwzględnienia zarówno zastrzeżeń jaki i wyjaśnień wykonawców uczestniczących w postępowaniu dokonuje się sprostowania informacji zamieszczonej w dniu 16.12.2020r. w sposób następujący:

W informacji było:

Pakiet nr 11-PRODUKTY MLECZARSKIE

Nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena netto

(zł)

Cena brutto

(zł)

 

Liczba pkt.

13

FHU STEMAR Wiesław Srok ul. Żarnowiecka 5, 84-100 Puck

87560,00

91938,00

100

12.

 

Firma MARIT ul. Jana Karwasza 19,

84-107 Starzyński Dwór

89600,50

94080,53

98

5

Hurt. Art.spoż. AGAWA

 ul. Chmieleńska 61, 83-300 Kartuzy

101307,00

106372,35

86

6.

EL-HURT ul. Kochanowskiego 11,82-300 Elbląg

97738,00

102624,90

90

 

W informacji powinno być:

Pakiet nr 11-PRODUKTY MLECZARSKIE

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena netto

(zł)

Cena brutto

(zł)

 

Liczba pkt.

13

FHU STEMAR Wiesław Srok ul. Żarnowiecka 5, 84-100 Puck

97400,00

102270,00

92

12.

 

Firma MARIT ul. Jana Karwasza 19,

84-107 Starzyński Dwór

89600,50

94080,53

100

5

Hurt. Art.spoż. AGAWA

 ul. Chmieleńska 61, 83-300 Kartuzy

101307,00

106372,35

88

6.

EL-HURT ul. Kochanowskiego 11,82-300 Elbląg

97738,00

102624,90

91

 

Zmianie uległa suma wartości netto  i wartości brutto oferty nr 13 .

Suma wartości netto oferty wynosiła 87 560,00, brutto 91 938,00.

Suma wartości netto i brutto po uwzględnieniu oświadczenia firmy Stemar wynosi :suma wartości netto 97400,00zł, suma wartości brutto 102270,00 zł.

         W związku z powyższym informujemy, że  oferta firmy Marit jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert i zostaje wybrana do realizacji zamówienia artykułów objętych przedmiotowym Pakietem.