Piąta już educja Wojewódzkiego Konkkursu Poezji i Poezji Śpiewanej odbędzie się w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku już 14 marca 2019r.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10 marca 2019

Konkurs odbędzie się 14 marca (czwartek)

 • kategoria poezja o godz. 10:00
 • kategoria poezja śpiewana o godz. 11:30

Prosimy o przybycie 20 minut przed rozpoczęciem konkursu ze względu na sprawy organizacyjne.

Regulamin V Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Poezji Śpiewanej

Patronat:

Stowarzyszenie Teatralne INGENIUM

 

Cele Konkursu:

 • prezentacja uzdolnień recytatorskich i wokalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • rozwijanie zainteresowań uczniów poezja i recytacją
 • stworzenie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze
 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży
 • uczczenie Międzynarodowego Dnia Poezji obchodzonego corocznie 21 marca

 

Warunki uczestnictwa

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Każda ze szkół może być reprezentowana przez dowolną liczbę uczniów
 • Jury oceniać będzie uczestników w II kategoriach: poezja i pozeja śpiewana

 

Kategoria „POEZJA”

Każdy uczestnik konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz (lub jego fragment) wybranego przez siebie poety. Czas prezentacji 5 minut.

 

Kategoria „POEZJA ŚPIEWANA”

Podczas konkursu każdy wykonawca prezentuje jeden utwór w języku polskim.

Przewidziane jest wykonanie  jednego utworu przez jednego wykonawcę.

Organizator dopuszcza podkłady muzyczne zarejestrowane na pen-drivie (proszę o przesłanie wraz ze zgłoszeniem na adres e-mail) lub podkład muzyczny z udziałem drugiej osoby (Uwaga! Nie dysponujemy instrumentami muzycznymi)

czas prezentacji do 5 minut.

 

Kryteria oceny jury:

 • Wrażenia artystyczne
 • Opanowanie tekstu
 • Interpretację utworu
 • Kulturę słowa (dykcję, intonację, akcentowanie)
 • Umiejętności wokalne (dotyczy kategorii „Poezja śpiewana”)

 

Nagrody:

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody oraz wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie. Wyniki zostaną ogłoszone   dniu konkursu. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

Zgłoszenia do konkursu:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zskw.edu.gdansk.pl
lub fax: 58 553 28 92

 

W zgłoszeniu proszę podać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko uczestnika
 • Imię i nazwisko osoby towarzyszącej
 • Nazwa i adres szkoły
 • Tytuł i autor recytowanego lub śpiewanego utworu
 • Kategorie w której uczeń chce wystąpić  (I Kategoria – Poezja, II Kategoria – Poezja Śpiewana)
 • Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.