DYREKTOR
dr Iwona Wirkus-Romanowska
 
WICEDYREKTOR
dr Dorota Danisiewicz-Czupryńska
 
WICEDYREKTOR
mgr Beata Szymczak

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr inż. Agata Rasmus
 
KIEROWNIK INTERNATU
mgr Rita Wojtyra
 
KIEROWNIK GOSPODARCZY
mgr Justyna Pałys
 
KADRY
mgr Agnieszka Rutecka
 
PEDAGOG
mgr Urszula Rola
 
PSYCHOLOG
mgr Anna Nitka-Habasińska
 
PSYCHOLOG
mgr Małgorzata Gawecka
 
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Eliza Łuczkiewicz (RODO.ZSKW@gmail.com)