Eksperymenty pedagogiczne realizowane w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku:

  • eksperyment w zawodzie technik stylista w technikum w latach 2016-2020
  • eksperyment w zawodzie technik stylista w technikum w latach 2017-2021
  • eksperyment w zawodzie technik stylista w technikum w latach 2018-2022
  • eksperyment w zawodzie technik stylista w technikum po gimnazjum w latach 2019-2023
  • eksperyment w zawodzie technik stylista w technikum po szkole podstawowej w latach 2019-2024
  • eksperyment w zawodzie technik stylista w technikum po szkole podstawowej w latach 2020-2025

Na czym polega eksperyment technik stylista:

Zawód technik stylista znajduje zapotrzebowanie zarówno na rynku edukacyjnym dla młodzieży jak i na rynku pracy. Opracowany program realizacji zawodu stylisty zawiera wszystkie istotne dla tego zawodu elementy, począwszy od projektowania i wykonywania modeli ubiorów poprzez projektowanie fryzur i wykonanie makijażu w połączeniu z konkretnym typem urody klienta. Opracowany program nauczania wyposaża przyszłego absolwenta w umiejętności kreowania wizerunku człowieka, wykonania kreacji oraz wiedzę na temat mody, jej trendów i stylów. Ponadto absolwent będzie potrafił dokonać analizy kolorystycznej w celu podkreślenia atutów urody i sylwetki oraz korygować wady sylwetki za pomocą fasonów, tkanin, dodatków oraz fryzury i makijażu.

Absolwent – technik stylista będzie przygotowany do wejścia na rynek pracy w sektorze usług z umiejętnościami niezbędnymi dla tego zawodu. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik stylista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:

a) projektowania wyrobów odzieżowych,

b) konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych,

c) modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych,

d) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,

e) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,

f) wykonywania wyrobów odzieżowych;

2) w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:

a) projektowania fryzur,

b) dokumentowania fryzur,

c) wykonywania fryzur na podstawie projektów