Dziennik elektroniczny - Zespół Szkół Kreowania Wizerunku (Technikum nr 9, Branżowa Szkoła I stopnia nr 9, Szkoła Policealna nr 9)

Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

Dziennik elektroniczny

 

W razie problemów proszę z dziennikiem elektronicznym proszę pisać na adres szkoły sekretariat@zskw.edu.gdansk.pl

W treści maila proszę podać następujące informacje:

  • imię, 
  • nazwisko,
  • klasę (w przypadku uczniów),
  • dane osobowe ucznia.

Zasady tworzenia hasła do dziennika elektronicznego

Nowe hasło musi spełniać warunki bezpieczeństwa:

  • długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki niealfanumeryczne ($, #, %, @. &...),
  • może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i nazwiska),
  • nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie.

 

Dokumenty do wypełnienia lub przejrzenia

powrót do góry