EGZAMINY ZAWODOWE 2022

FORMUŁA 2019 (dotyczy klas trzecich)

EGZAMIN PISEMNY

6,7 czerwca 2022

EGZAMIN PRAKTYCZNY

fotograf

9, 10, 11 czerwca 2022r.

technik usług fryzjerskich i fryzjer

9,10,13,14 czerwca 2022r. 

technik przemysłu mody i technik stylista

11,13,14,15 czerwca 2022r. 

FORMUŁA 2017 (dotyczy absolwentów)

EGZAMIN PISEMNY

21 czerwca 2022

EGZAMIN PRAKTYCZNY

20,23,24 czerwca 2022r. 

______________________________________________________________________________________________________________

Materiały i przybory, z których zdający mogą korzystać podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

część pisemna – wszystkie kwalifikacje

  • długopis (pióro) z czarnym tuszem,
  • kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

część praktyczna

kwalifikacja AU.26 (technik usług fryzjerskich, technik stylista)

długopis (pióro) z czarnym tuszem oraz kredki ołówkowe miękkie 24 kolory, ołówki 2H do 8B, temperówka, cyrkiel, gumka, linijka 20 cm, chusteczki higieniczne, chusteczki wilgotne, ołówek automatyczny o grubości 0,7 lub 0,5

kwalifikacja AU.42 (technik przemysłu mody)

długopis (pióro) z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka